Home    Homeopathie    Wetenschap/Homeopathie   Sitemap


Slik niet zomaar een voorgeschreven medicijn 
Jan Marijnissen kan er over meepraten:
Crestor veroorzaakte bij hem suikerziekte 

Wetenschappers: 
Hoog cholesterol niet schadelijk (de cholesterolmythe)
Cholesterolverlagers (statines) wel schadelijk

Belangrijke update
Eťn van de belangrijkste kankeronderzoekers zegt dit
(en dat komt overeen met de opvatting die al jaren op deze/mijn site staat):
De meeste ziekten zijn ziekten van het systeem.
Cholesterolmedicatie verstoort dit systeem en leidt tot andere ziekten
.

Alternatieven: 
Vitamine D (zon of supplementen), bewegen, plantaardige middelen, en meer


Tekst: Riny Weistra     Laatst bijgewerkt: 27-05-2014

Eigen ervaringen: waarom kritisch t.o.v. regulier
Het verhaal van Jan Marijnissen: zijn boosheid over de bijwerking suikerziekte door het medicijn Crestor
Kritisch artikel van prof. Groen over het verschuiven van de ene aandoening naar de andere
Kankeronderzoeker Danny Hillis zit op dezelfde lijn: niet alleen naar ťťn onderdeel kijken, maar naar het hele systeem

Neusallergie als tiener
Toen ik een tiener was, kreeg ik last van een neusallergie. Van mijn (reguliere) huisarts kreeg ik een middel voorgeschreven dat ik een aantal malen per dag moest innemen. Ik werd er suf van, en heb daarom de dagelijkse dosis iets verlaagd.

Les van een arts
Op mijn 16e volgde ik een opleiding waarbij we 1 uur per week anatomie-les hadden van een (reguliere) arts. Zij vertelde ons daarnaast allerlei andere medische wetenswaardigheden. Zo vertelde ze ook dat je voor allergische klachten CorticosteroÔden (bijv. Prednison) kreeg voorgeschreven en dat dat middel een heel nare bijwerking had: je bijnieren werden er door uitgeschakeld, en dat was onomkeerbaar. Ik ben direct gestopt met mijn medicijnen. En ik heb daarna nooit weer klakkeloos een medicijn geslikt. Bij iedere aandoening van mezelf of van mensen in mijn omgeving, heb ik zelf informatie gezocht. In de grote bibliotheken in de Nederlandse steden lagen altijd grote (reguliere) naslagwerken over ziektes en medicijnen. Die raadpleegde ik. En in heel veel gevallen kwam ik terug met de mededeling: je kunt dat medicijn beter niet nemen, om die en die reden. Die reden kon zijn dat er heel gevaarlijke kanten aan dat medicijn zaten, of dat het niet effectief was, of beide.

(Meer over CorticosteroÔden, de merknamen, en de andere bijwerkingen: zie Wikipedia CorticosteroÔde. Meer over de nare gevolgen van niet goed functionerende bijnieren: zie Wikipedia Bijnier)

Daardoor zou mij niet overkomen zijn wat (ex-politicus) Jan Marijnissen is overkomen:

Jan Marijnissen (oud-politicus) en de bijwerking suikerziekte
(Uit het artikel 'Ik ben eigenlijk tien jaar te oud'  NRC  27-12-2008)
Boze blik in de ogen. Hij vertelt over het cholesterolverlagende medicijn Crestor, dat hij kreeg voorgeschreven vanwege zijn hartproblemen. Na korte tijd bleek hij te lijden aan diabetes type-II, suikerziekte: "Komt dus waarschijnlijk door dat Crestor. En het gaat niet meer over, ik heb dat nu gewoon. Tja, zeiden ze, vervelend, meneer Marijnissen, maar er is verder wel mee te leven hoor. In wat voor raar land leven we eigenlijk?Ē  

(Zie in ťťn van de volgende alinea's het artikel van Prof. Groen over syndroomverschuiving in de reguliere geneeskunde: verschuiving van de ene klacht naar de andere. Zie ook de alinea over kankeronderzoeker Danny Hillis, die op dezelfde lijn zit.)

Nadelen Crestor waren al jaren bekend
Wat blijkt als je even op internet zoekt? Van Crestor is al een aantal jaren bekend dat dit middel heel gevaarlijk is, deze bijwerking komt op grote schaal voor (en het middel is niet bewezen effectief, oftewel: waarschijnlijk helpt het niet). Toch blijven artsen het maar voorschrijven. De reguliere arts H. van der Linde uit Capelle a.d. IJssel waarschuwt al een aantal jaren voor dit middel, en er zijn in de loop der tijd meer artsen gekomen die zich bij hem hebben aangesloten.

Onderzoek in 2010 toont aan dat statines bij plm. 1 op de 250 mensen suikerziekte veroorzaken, zie tekst cholesterolmythe verderop op deze pagina.

Kritiek reguliere arts Van der Linde
Van der Linde legt ook uit hoe het komt dat zulke misstanden maar blijven voorkomen: Van de 9000 huisartsen in Nederland zijn er pakweg 2250 die met Šlles meedoen wat de farmaceutische industrie dicteert. Bijna ťťn op de vier is dus gemakkelijk te beÔnvloeden. En met geld, goederen en vertier om te kopen. Bij specialisten ligt dat percentage aanmerkelijk hoger. Zo is geen cardioloog nog onafhankelijk; stuk voor stuk lopen ze aan de leiband van de medicijnverkopers. Bron: Artikel Telegraaf, Titel: Ziek van Medicijn-maffia
(niet meer op de site van de Telegraaf, maar wel via Google nog te vinden op een aantal sites)

Meer over Crestor en vd Linde:
Cholesterolverlager Crestor onder vuur (Reformatorisch Dagblad  20-07-2005) 

In 2006 en op 20-11-2008 zijn hier kamervragen over gesteld.
Die zijn nog op te zoeken via de site van de rijksoverheid:
rijksoverheid.nl > documenten-en-publicaties > vragen-en-antwoorden  > zoekwoord crestor

Mijn opvatting over het reguliere circuit
Als ik niet in de gelegenheid ben een homeopatische arts te bezoeken, heb ik geen enkel probleem met een bezoek aan een reguliere arts. Ze zijn in Nederland goed opgeleid en kundig. Ik vertrouw op de diagnose die ze stellen, maar ik ga niet klakkeloos af op de behandeling en de medicatie die ze voorstellen. Ik ga zelf op zoek, vroeger in de bibliotheek, nu op internet, en ik volg mijn eigen weg. Populair gezegd denk ik over reguliere medicijnen als volgt: Je raakt er misschien een klacht door kwijt, maar je krijgt er een andere voor terug. Zoek informatie, maak een afweging, maar slik niet klakkeloos.

Hoe komt het dat je een klacht kwijt raakt, maar er vaak een andere voor terugkrijgt?

Dit heeft te maken met het reductionisme, waar de reguliere geneeskunde op gebaseerd is: men kijkt naar de afzonderlijke onderdelen, in plaats van naar het geheel. Dit geeft problemen in de vorm van onderdrukking en probleemverschuiving (zie de artikelen van internist prof. Groen en van kankeronderzoeker Danny Hillis in de volgende alinea's). Dat zijn de zogenaamde bijwerkingen.

Een goede geneeswijze is gebaseerd op systeemdenken, een behandeling moet regulerend (normaliserend) zijn. Een deelsysteem of het hele menselijke systeem (lichaam) moet in balans worden gebracht. Dat is pas echt genezen. Meer: zie de pagina over homeopathie en wetenschap


Professor Groen over probleemverschuiving in de reguliere geneeskunde

Syndroomverschuiving werd al waargenomen en beschreven door de grondlegger van de geneeskunde, Hippocrates, en later door Paracelsus. Een recentere publicatie is die van prof. J. Groen, specialist interne geneeskunde (internist). In 1958 schreef hij (samen met anderen) het artikel
Syndroomverschuiving en -onderdrukking. Hij noemt in dat artikel vele voorbeelden van verschuiving en onderdrukking. Spontaan of door een medische behandeling.

Aan het eind van het artikel houdt hij een kritische beschouwing. Hij zegt daar, ik vat samen:
Veel van onze bemoeiingen zijn slechts een verschuiving of onderdrukking van een syndroom. In hoeverre hebben wij een patiŽnt geholpen wanneer wij hem van de ene specialist naar de andere onder behandeling hebben gebracht? In zo'n geval is de toegepaste behandeling onvoldoende geweest. Een werkelijk radicale, totale, omvattende, therapie zou tot algehele gezondheid moeten leiden.

Homeopathie is zo'n totale, omvattende, geneeswijze. Homeopathie is gebaseerd op het verschijnsel syndroomverschuiving. Homeopathie is regulerend, niet onderdrukkend.

Meer: zie de alinea's over het ontstaan van de homeopathie en syndroomverschuiving op de pagina homeopathie en wetenschap

Homeopathie bij hart- en vaatziekten, zie de alinea over alternatieven: klik hier


Update
Kankeronderzoeker:
de reguliere geneeskunde moet naar het totale systeem kijken,
niet naar slechts ťťn onderdeel,
want dit leidt tot andere ziekten.


Eťn van de belangrijkste kankeronderzoekers van dit moment, Danny Hillis, zegt dat we in de reguliere geneeskunde op het verkeerde spoor zitten.

En dat komt door het volgende:
De ontdekking van antibiotica was een succes voor de medische wetenschap. Maar daardoor tevens een ramp. Want daardoor zijn we alle ziekten gaan beschouwen alsof het infectieziekten zijn.

Maar de meeste ziekten zijn ziekten van het hele systeem. Als we slechts naar ťťn onderdeel kijken, bijvoorbeeld alleen naar het cholesterol en we geven cholesterolverlagers, dan verstoren we elders in het systeem iets en krijgen we er dus andere ziekten voor in de plaats. Dat noemt men dan bijwerkingen, maar het is eigenlijk een verstoring in het systeem (zie de vorige alinea's over syndroomverschuiving). Hij verwijst hierbij naar de oude en alternatieve geneeswijzen, die zich richten op het herstellen van de balans. Daar moeten we naar toe, zegt hij.

Hij is bezig met erg belangrijk onderzoek om dit in de reguliere geneeswijze in te voeren. Een revolutie, en een belangrijke steun voor het gezichtspunt van de alternatieve geneeskunde.

Het is hetzelfde verhaal wat ik hier al een aantal jaren op deze website uitdraag: complexiteit, het hele systeem, in balans brengen. Daar draait het om. Dat is pas echt genezen. Dat homeopathie zo werkt, wordt bevestigd in een zeer gedegen onderzoek van de Zwitserse overheid. Info over dit onderzoek, over Danny Hillis, enz., op de pagina homeopathie en wetenschap

De opmerkingen van Hillis over cholesterol staan in een artikel over hem op
de site The Third Culture: Cancering - Listening in on the body's proteomic conversation

Video
(TedTalks) van Danny Hillis (W. Daniel Hillis) op ted.com:
Understanding cancer through proteomics
Je kunt onder de video de Nederlands ondertiteling aan/uit klikken

Er staan ook video's bij het artikel op The Third Culture, maar naar mijn mening zijn de video's op ted.com beter (vlotter en prettiger om naar te luisteren)


Link van video kankeronderzoeker David Agus, de samenwerkingspartner van Danny Hillis, op de pagina Homeopathie en Wetenschap op deze site


De Cholesterol Mythe

Hoog cholesterol niet gevaarlijk. Medicijnen ernstige bijwerkingen.

Er wordt al jaren door diverse wetenschappers gewaarschuwd voor het gevaar van het gebruik van statines (cholesterolverlagende medicijnen) en voor de onzin van het gevaar van een verhoogd cholesterolgehalte. 

Ook Tros Radar heeft hier twee keer een uitzending aan gewijd, op
05-03-2007 en 21-01-2008. Via de website van de Tros kun je deze programma's nog bekijken.

Een meewerkend arts zei na de uitzending het volgende
(Telegraaf 13-03-07):
Bijwerkingen in de bijsluiter worden omschreven als mild, van tijdelijke aard, en van een geringe frequentie. Onjuist! De bijwerkingen van statines beginnen sluipend en vaak met geringe pijnen van skeletspieren; klachten die het vermelden bij controle nauwelijks waard zijn. Maar na maanden of jaren kan onder meer krachtverlies in de spieren optreden als ook stemmingswisselingen, depressie, geheugenverlies, enz.

Meer bijwerkingen die werden genoemd:
leverschade, nierschade, dementie, spierafbraak, suikerziekte, vermoeidheid, maagdarmklachten, impotentie, doof gevoel in de vingers, spierzwakte.

Update 1. Nieuw onderzoek: bijwerking suikerziekte bij 1 op 255 
Begin 2010 publiceerde The Lancet een studie waarvan de conclusie was dat 1 op de 255 personen suikerziekte krijgt als bijwerking na 4 jaar statinegebruik. 
Het volledige persbericht met een link naar het onderzoek in The Lancet: klik hier

In het nieuws maart 2012: bijsluiter wordt aangepast

De Europese instantie die daar over gaat, de EMA, zegt:
Statines kunnen de bloedglucoseconcentratie verhogen en leiden tot verhoging van het niveau van hyperglykemie. PatiŽnten die veel risico lopen, zijn diegenen met een nuchtere glucosewaarde tussen 5,6 en 6,9 mmol/l, een BMI> 30 kg/m, verhoogde triglycerides en/of hypertensie. Dezen moeten regelmatig worden gecontroleerd
Bron: MedNet, 6 maart 2012, Artikel: Waarschuwing diabetesrisico in label statines

Wat precies de bedoeling is van deze controle, vermeldt dit artikel niet
.
Diabetes voorkomen? Zo ja: hoe? Of alleen vaststellen of je wel of niet diabetes hebt? Vragen die in het artikel niet worden beantwoord.     

Update 2. Nieuw onderzoek: verhoogd risico op staar, leverfunctiestoornissen en nierfalen
Britse onderzoekers hebben de gegevens van ruim 2 miljoen mensen onderzocht, en ontdekten het verhoogde risico door statinegebruikers op deze aandoeningen. Het geldt voor alle soorten statines. Fluvastatine bleek het hoogste risico op leverdisfunctie te geven. 
Onderzoek: BMJ 2010;340:c2197   Bron: Pharmaceutisch Weekblad, 07-06-2010

Update 3. In de VS wil men een grote groep gezonde personen preventief Crestor voorschrijven!
Men wil in de VS de richtlijn oprekken en ook aan mensen zonder verhoogd cholesterol Crestor voorschrijven. Nu gebruiken in de VS 40 miljoen mensen statines. Als men de richtlijn oprekt, dan komen daar nog eens 6,5 miljoen potenti
Žle afnemers bij. Kassa! Een kwestie van belangenverstrengeling: 

Meer info in het artikel in de New York Times van 30-03-2010:
Risks Seen in Cholesterol Drug Use in Healthy People
Te vinden op het blog van de Belgische arts Dirk van Duppen 03-04-2010
(http://gvhv-mplp.be)


Update 4. Uitleg schade statines; kanker, geheugenverlies, spierpijn, hartfalen
Zie de alinea: Meer info over bijwerkingen

 

Kritische wetenschappers, de groep THINCS

Een deel van de kritische wetenschappers heeft zich verenigd in de groep THINCS (The International Network of Cholesterol Skeptics). Momenteel zijn er ruim 80 wetenschappers bij aangesloten, afkomstig uit diverse landen. 
Zie: www.thincs.org 

Meer kritiek
Anderen die al jaren kritiek uiten op het gebruik van cholesterolverlagers, zijn de epidemioloog Luc Bonneux (hij gebruikt het woord cholesterolmaffia) en de wetenschapsjournalist Hans van Maanen. 
(Naast cholesterolmythe en -maffia, wordt ook het woord cholesterolleugen veel gebruikt door de critici.)

Hoe zit het nu precies met dat cholesterol?

Eťn van de bekendste leden van de groep THINCS is de Zweed Uffe Ravnskov.
Hier een overzicht van wat hij zegt, met steeds een link naar het uitgebreide verhaal en onderbouwing met wetenschappelijk onderzoek:


1. Een verhoogd cholesterol is niet gevaarlijk (link)
2. Aderverkalking heeft niets te maken met het cholesterolgehalte (link) 
3. De invloed van de voeding op het cholesterolgehalte is minimaal
(link)
4. Aderverkalking en hartinfarct worden niet veroorzaakt door dierlijk vet
(link)
5. Een hartinfarct kan niet worden voorkomen door het cholesterol te verlagen
(link)
6. Het effect van statines berust niet op cholesterolverlaging
(link)
7. De voordelen van een hoog cholesterolgehalte
(link)
8. De vele kritische geluiden (link)
9. Waarom is dit niet algemeen bekend? (link)

Overzicht: www.ravnskov.nu/ducholesterol.htm 

Cardioloog Paul de Groot is ook lid van de groep THINCS. Hij heeft op 17-02-2010 een lezing gehouden waarin hij beschrijft hoe het idee over het gevaar van een hoog cholesterol is ontstaan in de wetenschap, en hoe moeilijk het is dit terug te draaien. 
De tekst van de lezing vind je op de site van De Groene Rekenkamer
Titel: Cholesterol, het CO2 van de bloedsomloop


Hoe komt het dat deze gevaarlijke middelen nog steeds aan miljoenen mensen worden voorgeschreven?

Dat heeft te maken met het volgende:

RICHTLIJNEN
Artsen (huisartsen en specialisten) werken volgens richtlijnen. Deze richtlijnen worden opgesteld door een commissie van deskundigen. Deze deskundigen hebben veelal banden met de farmaceutische industrie. Ze doen bijvoorbeeld onderzoek dat gesponsord wordt door de industrie. Op deze manier heeft de industrie invloed op de richtlijnen, dus op het voorschrijfgedrag van de arts. Een arts mag afwijken van de richtlijn, maar als er een probleem is met de patiŽnt, en de arts wordt voor de tuchtrechter gedaagd, dan kan deze in de problemen komen als hij/zij zich hier niet aan heeft gehouden. Met het volgen van de richtlijn speelt de arts op safe. 

Zie het rapport van de Gezondheidsraad van december 2009: Wie betaalt, bepaalt 

Op de site van de Raad staat in een nieuwsbericht van 25-01-2010:
Bij een steekproef bleek dat tweederde van de specialisten die behandelrichtlijnen opstelden voor ziekenhuizen, directe financiŽle banden hadden met aanbieders van de toe te passen medicatie.
Standaarden (richtlijnen/protocollen) voor huisartsen waarbij subtiele beÔnvloeding door het bedrijfsleven een rol gespeeld kan hebben, worden ook genoemd, dat zijn de volgende:
NHG-standaarden COPD en Diabetes mellitus type 2. Ook de NHG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement is in verband gebracht met belangenverstrengeling.

Over de behandelrichtlijn ivm statines en cholesterol, huisarts Van der Linde aan het woord:
"
In november 2007 betoogden Bouma en ik in een rede tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap dat de CBO-standaard Cardiovasculair Risicomanagement om commerciŽle redenen onaanvaardbaar was aangepast onder invloed van specialisten met profijtelijke relaties met de industrie. Het bestaansrecht van de dure cholesterolverlagers Lipitor en Crestor werd gelegitimeerd door in de standaard op te nemen dat het LDL moest worden verlaagd beneden de 2,5. Daarvoor ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs en interventiestudies toonden expliciet de onjuistheid er van aan. Nu 2 jaar later is de CBO-standaard nog steeds niet aangepast en kunnen Pfizer en Astra zich erop beroemen weer twee jaar te hebben gewonnen totdat de patenten van Lipitor en Crestor zijn verlopen. De leiding van het CBO is deels in handen van mensen die hun sporen hebben verdiend in dienst van de commerciŽle farma-marketing. Het nu gepresenteerde rapport van IGZ bevestigt de invloed van CBO-commissieleden met profijtelijke relaties met de industrie op de standaard Cardiovasculair Risicomanagement. De handelwijze en het voorschrijfgedrag van het gros van de Nederlandse cardiologen sluit daarop aan. Een aanzienlijk deel van de cardiologische maatschappen heeft profijtelijke banden met de industrie."
Bron: artikel 27-10-2009 op blog Belgische arts Dirk van Duppen (http://gvhv-mplp.be):
BeÔnvloeding van behandelrichtlijnen door farmaceutische industrieONDERZOEK
Wetenschappelijk onderzoek wordt nog maar weinig gefinancierd door de overheid. Het meeste onderzoek gebeurt door de farmaceutische industrie zelf, of door wetenschappers die gesponsord worden door de industrie. Vaak genoeg is geconstateerd dat er met die onderzoeken wordt gesjoemeld en zelfs regelrecht wordt gefraudeerd. De zaken worden mooier voorgesteld dan ze zijn, bijwerkingen worden niet gemeld, enz.

Om maar een voorbeeld te noemen: de anti-depressiva. Iemand die zich daar nogal mee bezig houdt, is prof. Trudy Dehue van de Universiteit van Groningen. Op haar website kun je veel info vinden over fraude en sjoemelen.

Dr. Marcia Angell, medewerkster van New England Journal of Medicine, zegt dat we de onderzoeken, zoals gepubliceerd in de (gerenommeerde) medische wetenschappelijke tijdschriften, niet meer kunnen vertrouwen. 
Zie: NEJM editor: 'No longer possible to believe most clinical research published' 

Meer: Ioannidis en anderen over onbetrouwbaar wetenschappelijk onderzoek, zie de alinea over dit onderwerp op de pagina homeopathie-wetenschap, klik hier


NASCHOLING
De nascholing van artsen is vrijwel volledig in handen van de farmaceutische industrie. Hetzelfde verhaal als bij Richtlijnen en Onderzoek: de onafhankelijkheid, de objectiviteit is in het geding.


PATIňNTENORGANISATIES
Ook belangrijk te weten is dat de patiŽntenorganisaties, die de belangen van patiŽnten behartigen, veelal samenwerken met de farmaceutische industrie en met wetenschappers die banden hebben met de industrie. Ze worden daarnaast gesponsord door de industrie. Dit gaat ten koste van de objectiviteit, terwijl ze juist tegenwicht zouden moeten bieden. 

Info in het artikel van 15-08-2005 in Trouw: Farma-industrie krijgt patiŽntenclubs in de greep (Joop Bouma en Eveline Brandts). 

Het artikel begint met:
De omhelzing is verstikkend. PatiŽntenverenigingen die zich laten sponsoren door medicijnenfabrieken - en steeds meer patiŽntenclubs doen dat - verliezen aan kritisch vermogen. ,,Ze zwijgen als er gesproken moet worden.''

RTL heeft op 26-12-2011 een uitzending gewijd aan deze kwestie. Op de site van RTL is de uitzending te bekijken en de tekst te lezen. Titel: Farmaceuten geven tonnen aan patiŽntenclubs. Er staat een overzicht bij van patiŽntenclubs en de bedragen die ze ontvangen.


CONCLUSIE
Kortom, onze gezondheidszorg is zodanig verstrengeld met de farmaceutische industrie dat de onafhankelijkheid sterk in het gedrang is gekomen. Dat is al jaren zo, en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Mijn devies is daarom nog steeds, zoals ik elders op deze pagina zeg: slik niet klakkeloos, ga op zoek naar informatie, en maak een afweging.


Update maart 2013: 

Ook verzekeraars stellen eisen
 

In een artikel van Djoeke Kunnen, praktijkverpleegkundige, kun je lezen dat ze een patiŽnt die spierpijn krijgt van statines niet mag overzetten naar 20 mg. Nee, zij moet van de verzekeraar 40 mg geven aan alle mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Als ze zich hier niet aan houdt, wordt ze gekort, wat ook vervelende consequenties heeft voor de rest van haar patiŽnten. 

Lees hier haar verhaal op frontaalnaakt.nl, 14-01-2013: 
Voor wie doe ik dit nou eigenlijk?
 


Meer info over bijwerkingen
uitleg schade statines
kanker, geheugenverlies, spierpijn, hartfalen

Op de site van het Ortho Institute (fitmetvoeding.nl) kun je informatie vinden over cholesterolverlagers. O.a. publicaties van Melchior Meijer, een journalist die regelmatig heeft gepubliceerd over het statine-probleem.

Bijvoorbeeld op de pagina: Cholesterolverlaging - niet zonder gevaar
Hier vind je links naar de volgende artikelen:

Ernstig zieke politieman stopte met zocor en genas
Geen statines, maar wat dan wel
(
Uit Ortho 2004, nr. 3)

Statines remmen selenoproteÔnen
(Uit Ortho 2004, nr.2)
Info over de volgende bijwerkingen van statines: hartfalen, kanker, geheugenverlies

In het kort:
Statines remmen de aanmaak van mevalonaat, de voorloper van niet alleen cholesterol, maar ook van squaleen en het coŽnzym Q10. Stoffen die extreem belangrijk zijn voor het lichaam. Q10 bijvoorbeeld is noodzakelijk voor het functioneren van de energiefabriekjes (mitochondriŽn) in onze cellen. Een statine onderdrukt de aanmaak daarvan met zo'n 40%! De cellen die daar het meest van te lijden hebben zijn die van het zenuwweefsel, de skeletspieren, maar vooral de hartspier. Wat weer leidt tot chronisch hartfalen. Meer: zie het artikel hierboven genoemd.

Verder in dit artikel:
Onderzoek wijst uit dat vrouwen en ouderen geen baat hebben bij het gebruik van statines, de enige groep die er enigszins baat bij kan hebben is de groep van mannen met een hoog risicoprofiel. Maar daar staat tegenover dat de kankersterfte enorm toeneemt door het gebruik van statines (voor de preciese cijfers: zie het artikel). Cardioloog Langsjoen: "Artsen schrijven deze medicijnen met een verpletterende nonchalance voor".


Alternatieven

Vitamine D (zon en/of supplementen)

Informatie van de site ortho.nl
Het artikel staat niet meer op die site


Vitamine D doet niet onder voor de veelgebruikte statines en bloeddrukverlagers als het gaat om reductie van het risico van hart- en vaataandoeningen. 

Uit een studie uitgevoerd door Amerikaanse onderzoekers blijkt dat een optimale vitamine D concentratie de kans op een cardiovasculaire aandoening met 30% verlaagt, eenzelfde percentage dat gehaald wordt met statines of antihypertensiva (bloeddrukverlagers). 

De proefpersonen hadden zelf de keuze ůf en zo ja, hůe ze de concentratie op peil wilden brengen. Het maakte hierbij niet uit of ze vaker in de zon gingen liggen of kozen voor een supplement. 

De resultaten van de studie werden bekendgemaakt door dr. Tami L Bairop op het 59e congres van het American College of Cardiology in maart 2010.

Beweging

Radioloog Ger Ritsema:  

Cholesterolverlagers overbodig. 
Regelmatig minstens een half uur bewegen, en we hoeven geen cholesterolverlagers meer. 
Scheelt miljoenen in de kosten van de gezondheidszorg.

Door lichaamsbeweging van minstens een half uur, wordt lipasa (een vetafbrekend enzym) geproduceerd. Lipasa breekt lipiden af tot vrije vetzuren, de brandstof voor onze spieren. Op die manier wordt ons cholesterol op natuurlijke wijze verlaagd (HDL wordt verhoogd, LDL verlaagd).

Bron:
artikel op MedNet - Cholesterolverlagers overbodig 

In een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 08-05-2010 (over het boek De Cholesterolhype) bestrijdt internist Yvo Smulders de beweringen van de kritische wetenschappers, maar op een vraag van de interviewer geeft hij wel het volgende antwoord: Als mensen heel gezond gaan leven, kan dat zelfs effectiever zijn dan het innemen van een statine. Dat zeggen we ook tegen hen.

Homeopathie

Deze cardioloog gebruikt voornamelijk homeopathie in haar praktijk

Dr. Mary Grace Warner MD MD(H) CCH is cardioloog, werkzaam bij het American College of Homeopathy in Phoenix, Arizona (AMCofH). Website: http://amcofh.org 
Haar praktijk bestaat reeds 35 jaar. Zij zegt dat de gangbare medicijnen fantastisch zijn indien nodig, maar dat ze meestal niet nodig zijn. Eenvoudig, genezend, en goedkoop, daar kiest zij voor. En dat is voor haar homeopathie. Bekijk hier het filmpje op Youtube (duur 1.38 min.):†
Trained Cardiologist Uses Homeopathy For Her Patients†
https://www.youtube.com/watch?v=u58cTRrE96o

Homeopathie bij hart- en vaatziekten

Op de site Homeopathie Geneest kun je informatie vinden over homeopathie bij hart- en vaatziekten. (De site is een initiatief van de Stichting Hahnemann Homeopathie)
In bijvoorbeeld dit artikel, over hart- en vaatziekten en het herstellen van de balans (ook cholesterol): www.homeopathiegeneest.nl/homeopathie-bij-hart-en-vaatziekten

Andere artikelen die je kunt vinden op die site zijn:
Preventie bij risicoís op hart- en vaatziekten
Verlaag je cholesterol op natuurlijke wijze

Mijn visie, en nog enkele zelfzorgmiddelen

Deze pagina is bedoeld om je te informeren, je kunt er je eigen conclusies uit trekken. 

De conclusie die ik er uit trek is het volgende:

Ik maak er uit op dat het cholesterolgehalte niet op zichzelf staat. En dat het eenzijdig kijken naar alleen een hoog cholesterol niet de goede manier is (meer uitleg in de alinea over reductionisme, systeemdenken en bijwerkingen).
Je kunt het vergelijken met koorts. Koorts moet je niet onderdrukken, koorts is nuttig, het is een verdedigingsreactie van je lichaam. Je moet je altijd afvragen wat de oorzaak is en dŠŠr iets aan doen, niet aan de koorts zelf (op enkele uitzonderingen na; uitleg hierover op pagina Zelfzorgmiddelen). 


Epidemioloog Luc Bonneux zegt het zo (Gazet van Antwerpen, 14-01-2005):

Cholesterol is een indicatie,
een rood lampje dat gaat branden als je er een foute levensstijl op nahoudt.
Je lost het probleem niet op door dat rode lampje uit te schroeven.


Update mei 2012: Een nieuwe studie bevestigt dit. De conclusie is:

Cholesterol zeg iets over je risico op een hartaandoening. Maar het is niet causaal, niet de oorzaak. Het is dus ook niet zo dat je het risico kunt verminderen door aan het cholesterol te 'prutsen' (om het even populair uit te drukken).

Zie bespreking van het onderzoek in het artikel in de New York Times, 16-05-2012:
Doubt Cast on the ĎGoodí in ĎGood Cholesterolí

Hierin een link naar het onderzoek in The Lancet, 17-05-2012:
Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study


Vervolg van mijn eigen mening:
Daarnaast trek ik de conclusie dat het het beste is naar je algehele gezondheid te kijken, daaraan te werken en op die manier je cholesterolgehalte te reguleren. 

In de vorige alinea's kwam vitamine D en bewegen ter sprake. Wil of moet je meer doen, dan kun je ook eens in het boekje Groene Kracht (fytotherapeutische gids) kijken. Hierin staan natuurlijke zelfzorgmiddelen die als nevenwerking ook het cholesterolgehalte verlagen. Te verkrijgen in capsulevorm, zoals knoflook, mariadistel, maretak, artisjok, haver, lijnzaadolie, enz. Lees vooraf de uitleg over het gebruik en in welke omstandigheden je deze middelen beter niet kunt gebruiken (contra-indicaties) in dit boekwerkje.

Lees ook wat prof. Kayser zegt: geneeskrachtige planten zijn 'farmaceutische fabriekjes', zie pagina Zelfzorgmiddelen

Op diezelfde pagina: prof. Dieter Loew beveelt plantaardige middelen aan voor allerlei ouderdomskwalen ter vervanging van de reguliere medicijnenOok op deze site:

Bewijs werking homeopathie door celbiologen 
lees verder 

Bewijs verdunningen. Nu revolutie in de wetenschap
lees verder

Bewijs homeopathie in uitgebreid onderzoek Zwitserse overheid
lees verder

Parkinsonmedicijnen ernstige bijwerkingen - alternatieven
lees verder
 


Meer artikelen: zie sitemap